LA DIFERÈNCIA: MINFULNESS & PNL

Mindfulness & PNL és el resultat del treball que realitzem des de fa uns anys. Aquest treball de 
síntesi inclou tota la gamma d'habilitats necessàries per a l'atenció plena però no necessàriament 
totes les tècniques i procediments. Això és principalment perquè, mitjançant models, anem més 
enllà dels procediments per arribar als processos subjacents. Un cop identificat el procés, es fa 
molt més fàcil assolir uns resultats que, d'una altra manera, haurien resultat massa difícils o 
haurien suposat un repte excessiu.
Mitjançant tècniques de modelatge evitem eventuals pèrdues de temps i eficàcia repetint 
comportaments, fórmules i rituals que no funcionen.

Mindfulness & PNL integra models de PNL i DBM® amb el programa de Reducció de l'estrès 
Basat en l'Atenció Plena (MBSR) de Jon Kabat-Zinn. 
El nostre objectiu al dissenyar aquest programa va ser crear un enfocament educatiu que 
facilités l'entrenament de l'atenció i que ofereixi nous models mentals i formes de gestionar 
els propis pensaments que, al mateix temps que ajuden a enfrontar l'estrès, ens 
lliuren més habilitats per respondre al món d'una manera més creativa i innovadora.

Mitjançant models DBM® podem fer distincions més precises dels patrons efectius subjacents
en la pràctica de mindfulness fent-los disponibles per a persones sense cap tipus d'experiència 
en la meditació. D'aquesta manera es fa molt més fàcil arribar a un excel·lent nivell de resultats 
en un curt temps.

Aquestes són algunes de les àrees d'aplicació:

- La atenció plena en la vida diària
- La atenció plena en el treball
- Equilibri entre treball i família
- Reducció de l'estrès
- Gestionar el temps
- Lideratge
- Cohesió d'equips
- Habilitats de autosupervisióLinkedInShare