Mindfulness o atenció plena és una qualitat humana que tots posseïm però que no tots ni totes 
desenvolupem i fem servir habitualment. 
Consisteix en portar l'atenció al moment present i observar amb equanimitat la realitat del que 
passa, el que "és", sense intentar canviar-lo i sense jutjar. És el contrari a la reacció automàtica 
i estereotipada que acostuma a caracteritzar el dia a dia de moltes persones, que comporta 
errors, frustració i pèrdua d'eficiència.

La pràctica de Mindfulness  és un procés que canvia de manera substancial la manera en la qual 
funciona la nostra ment, amb repercussions en tots els aspectes de la vida. Els resultats ens 
condueixen a gestionar amb eficàcia l'estrès, les emocions i el dolor, a reduir l'ansietat, a facilitar 
l'aparició d'estats d'ànim positius i a augmentar la capacitat d'empatia i de comunicació, millorant 
així les relacions interpersonals. També incrementen l'auto-comprensió, fent possible que 
interpretem millor el sentit de la pròpia vida. 
Tots aquests factors contribueixen a que ens sentim més autors de la situació que vivim i, en 
general, de les nostres vides.
Un enfocament adequat és el programa MBSR del Dr. Jon Kabat-Zinn de la Universitat de 
Massachussets. Aquest és un programa que ha estat validat com eficaç en el maneig de l'estrès, 
el dolor i el desenvolupament personal. Certament l'Atenció Plena té el seu origen en les escoles 
de meditació de tradició budista, però el treball del Dr. Kabat - Zinn amb el MBSR i més 
recentment, els últims descobriments en neurociències, l'han convertit en una tècnica totalment 
exempta de rituals i connotacions religioses però que manté un extraordinari potencial i a la 
qual s'ha afegit el rigor científic.
 
Una forma simplificada, pragmàtica i profundament humana per posar a l'abast de tothom els 
seus extraordinaris beneficis.


LinkedInShare