Tecnologia: Programació Neurolingüística o PNL

La PNL va ser desenvolupada a mitjans dels anys setanta per Richard Bandler i John Grinder 
mitjançant el seu treball com "modeladors conductuals". Com modeladors conductuals els 
interessava més el funcionament de les coses que les explicacions teòriques pel que fa a 
elles.
Inicialment van modelar als terapeutes més efectius dels EUA i van descobrir el que van 
nomenar "patrons efectius" subjacents als seus diferents estils de comunicació i intervenció.
Van sistematitzar aquests "patrons" per poder posar-los a disposició d'altres terapeutes. 
De la gamma d'habilitats que van integrar i sintetitzar en desenvolupar aquest treball van 
crear el que després van nomenar PNL.
El nom reflecteix la síntesi dels camps que van integrar: "neuro" de "neurologia": - com el 
cervell processa els cinc sentits; "lingüística": - com el nostre pensament s'estructura en el 
llenguatge i és, al seu torn estructurat per ell; "programació" de la cibernètica i les 
matemàtiques per emfatitzar com el comportament pot ser estructurat i seqüenciat per 
facilitar l'aprenentatge.
Des del començament, lo pràctic de la PNL i l'èmfasi en el fer coses i aconseguir resultats 
va contribuir a una ràpida popularitat als EUA.
Popularitzada per diversos escriptors i comunicadors i estesa pel treball de diverses 
persones més (entre les quals destaquen Robert Dilts i Leslie Cameron Bandler) va arribar 
a estabilitzar-se en un component fonamental de la comunicació interpersonal i ajuda de 
les últimes dècades. 

Metodologia: DBM

Developmental Behavioural Modelling o DBM® és una metodologia innovadora que està 
sent usada per modelar moltes de les diferents aproximacions i activitats dins de l'activitat 
humana en general. És el fruit, principalment del treball de l'investigador i psicòleg escocès, 
John McWhirter.
DBM® és l'estudi de models i de l'modelar. Modelar - donar i mantenir sentit a la vida - és 
l'activitat humana per excel·lència. Tots som modeladors naturals, construint la nostra 
comprensió del món que ens envolta, el nostre "model" (o mapa) del món. No responem al 
món tal com és. Responem a la manera en la qual li hem donat sentit, és a dir a com ens és 
"significatiu". Després responem a les coses noves sobre la base del que ja "sabem".
Atès que estem implicats en "modelar" sense adonar-nos que ho estem fent, sense ser 
conscients, les ineficàcies i ineficiències d'alguns dels nostres models (o mapes) poden
passar desapercebudes, resultant en problemes que perduren al llarg del temps. Per això, 
saber com formar un model més precís i com usar-lo eficaçment és una habilitat vital que 
pot augmentar en gran mesura l'èxit que tenim i contribuir a una qualitat de vida més 
elevada.
Les habilitats de modelatge del DBM ® s'empren per identificar les necessitats específiques 
de la situació i per crear respostes que encaixen amb les circumstàncies particulars en 
comptes d'aplicar un solució empaquetada. Això fa que el DBM ® sigui una aproximació molt 
pràctica.
Aquesta metodologia ens facilita models per al desenvolupament d'habilitats en atenció plena 
que permeten que els participants puguin aprendre molt més fàcilment sense pèrdua del 
rigor necessari.

LinkedInShare